α Universe-landschapswedstrijd
Albert Dros
Landschappen met verbluffende resolutie en dynamisch bereik

Of je nu een APS-C of een full-frame camera gebruikt, de Sony α-serie biedt een ongelooflijke resolutie, fijne gradatie van tonen en uitstekende prestaties bij hoge ISO-instellingen.

De BIONZ™-processor in je α-camera is in staat om texturen en details nauwkeurig vast te leggen, waardoor je landschappen sprankelend en levendig worden.

Neem deel aan deze wedstrijd door je foto's te delen via Instagram. De wedstrijdinzending is geldig op foto's die op Instagram zijn geplaatst vanaf 1 november 2019 tot 15 december 2019.

De winnende afbeelding wordt gekozen door een panel van fotografische experts en de winnaar ontvangt een Sony G Master-lens!

Inzendingen worden beoordeeld op basis van het niveau van creativiteit, originaliteit en de visuele/emotionele impact van het beeld. De winnende inzendingen worden bekendgemaakt op α Universe en socialemediakanalen.

Algemene voorwaarden:

GEEN AANKOOP VEREIST

1. De promotor van de Sony α Universe Instagram-wedstrijd 'Portret van je huisdier' ("Wedstrijd") is Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk ("Sony"). De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram. Instagram wordt hierbij volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid door elke deelnemer aan deze Wedstrijd.

2. De Wedstrijd is toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar die over een persoonlijk Instagram-account beschikken en woonachtig zijn in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland ("In aanmerking komende landen"). Medewerkers van bedrijven die onder de Sony-groep vallen, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

3. De wedstrijd begint op 1 mei 2020 en eindigt op 14 juni 2020 om middernacht ("wedstrijdperiode")

4. Om mee te doen aan de wedstrijd moet je de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: volg het @ alphauniversebysony.eu Instagram-account.
Stap 2: upload naar uw Instagram-account een foto die u persoonlijk hebt gemaakt met een camera uit de Sony Alpha-serie of RX-serie en voeg de volgende hashtag toe, afhankelijk van het land waar u woont:

Lijst met geldige land-hashtags:

Duitsland: #AlphaLandscapeDE
Verenigd Koninkrijk: #AlphaLandscapeUK
Frankrijk: #AlphaLandscapeFR
Italië: #AlphaLandscapeIT
Spanje: #AlphaLandscapeES
Nederland: #AlphaLandscapeNL
Zwitserland: #AlphaLandscapeCH
Polen: #AlphaLandscapePL
Noorwegen: #AlphaLandscapeNO
Oostenrijk: #AlphaLandscapeAT
Zweden: #AlphaLandscapeSE
België: #AlphaLandscapeBE
Denemarken: #AlphaLandscapeDK
Finland: #AlphaLandscapeFI
Griekenland: #AlphaLandscapeGR
Roemenië: #AlphaLandscapeRO
Estland: #AlphaLandscapeEE
Litouwen: #AlphaLandscapeLT
Letland: #AlphaLandscapeLV
Hongarije: #AlphaLandscapeHU
Bulgarije: #AlphaLandscapeBG
Ierland: #AlphaLandscapeIE
Tsjechië: #AlphaLandscapeCZ
Slowakije: #AlphaLandscapeDK
Turkije: #AlphaLandscapeTR

5. Ingezonden foto's moeten zijn gemaakt met een camera uit de Sony Alpha-serie of RX-serie. Uw Instagram-account moet openbaar zijn om deel te nemen aan de wedstrijd. Eenmaal gepost, moet je foto op je Instagram-account blijven tot het einde van de wedstrijdperiode zoals beschreven in sectie 3 hierboven, anders wordt je inzending mogelijk niet bevestigd.

6. Door foto's in te dienen in overeenstemming met sectie 4 hierboven en deel te nemen aan de Wedstrijd, worden deelnemers geacht de Wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en hieraan gebonden te zijn. Verdere instructies voor deelname die zijn verstrekt door Sony en gepubliceerd op deze webpagina of het Instagram-account @alphauniversebysony.eu, zullen deel uitmaken van de Wedstrijdregels.

7. Overeenkomstig sectie 9 hieronder moeten de foto's portretten van huisdieren zijn waarvoor gebruik is gemaakt van de functies van een Sony Alpha- of RX-camera. Er is geen limiet op het aantal foto's dat kan worden geüpload om deel te nemen, maar elke foto moet uniek zijn en voldoen aan deze algemene voorwaarden.

8. Foto's die zijn bewerkt met beeldbewerkingssoftware of vergelijkbare programma's worden geaccepteerd. De deelnemer garandeert dat eventuele fotoverbeteringen zijn uitgevoerd met behulp van legaal verkregen software.

9. Het is deelnemers verboden om lasterlijk, obsceen, pornografisch, profaan, bedreigend of onwettig materiaal te taggen of in te voeren (zowel met betrekking tot foto's als bijbehorende opmerkingen/tags) of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of om anderszins een wet of de gebruiksvoorwaarden van Instagram te schenden. Deelnemers mogen geen foto's indienen met watermerken, fotocredits of merken van derden.

10. Sony beoordeelt alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode zijn ingediend via Instagram en de foto's worden, naar uitsluitend goeddunken van Sony, beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de afbeelding. Er wordt door Sony op basis van de hiervoor vermelde criteria een shortlist gemaakt van de inzendingen en het eindoordeel over de winnende inzendingen wordt geveld door een onafhankelijk panel van fotografie-experts. De besluiten van het panel zijn definitief en bindend.

11. Met de deelnemer wiens afbeelding is geselecteerd als de winnende inzending wordt contact opgenomen via Instagram Direct vanaf het Instagram-account @alphauniversebysony.eu. Deze deelnemer moet daarna de EXIF-gegevens van de geselecteerde foto verstrekken om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de deelnamevereisten. Vervolgens neemt Sony per e-mail nader contact op met de potentiële winnaar en verstuurt zij een mail met instructies over hoe de prijs kan worden geclaimd. Als de potentiële winnaar niet binnen vijf (5) dagen reageert en voldoet aan de instructies in het oorspronkelijke Instagram Direct-bericht of als uit de gegevens blijkt dat de foto niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt de deelnemer niet in aanmerking voor ontvangst van de prijs en wordt er een alternatieve winnaar geselecteerd. Er wordt met maximaal drie (3) alternatieve winnaars contact opgenomen.

12. Drie winnende afbeeldingen worden gekozen door een panel van fotografische experts en de prijzen zijn:

1. Plaats: Alpha 6600 + E 18-135mm f / 3.5-5.6 OSS-kit OF Alpha 7 III body (winnaar te kiezen)
2. Plaats: FE 85mm f / 1.8 lens
3. Plaats: RX100 V

13. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om een of andere reden niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony zich het recht voor om een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.

14. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van de prijs/prijzen en door de prijs te aanvaarden stemmen de winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.

15. Eind juni 2020 wordt met de winnaars contact opgenomen via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu en eind juli 2020 worden de prijzen, zonder kosten voor de winnaars, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de In aanmerking komende landen zoals vermeld in sectie 2 hierboven.

16. Door foto's in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto's volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto's originele foto's zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony Alpha- of RX-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto('s); en (4) de foto's geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto's staat, te gebruiken. De deelnemer erkent dat het indienen van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto's zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.

17. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken als Sony in redelijkheid vaststelt dat de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden of de openbare orde en zedelijkheid zijn overtreden.

18. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, gratis licentie voor het kopiëren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, reproduceren, weergeven, distribueren of anderszins gebruiken van de ingezonden foto's in online media in Europa voor de periode na binnenkomst in de wedstrijd tot 14 juni 2022 (inclusief een recht op sublicentie voor andere Sony-groepsmaatschappijen). In het bijzonder erkent en gaat de deelnemer ermee akkoord dat ingezonden foto's mogen worden gepubliceerd op Sony Group-websites en sociale media-accounts en dat Sony de foto's mag bewerken of wijzigen (bijv. Bijsnijden of toevoegen van afbeeldingen, muziek of geluidseffecten). Voor elk ander gebruik van de foto's is toestemming van de deelnemer vereist. De deelnemer garandeert dat hij over de rechten beschikt die nodig zijn om de in dit artikel vermelde licentie te verlenen. De deelnemer stemt ermee in afstand te doen van alle morele rechten bij het gebruik van de ingezonden foto's.

19. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto's en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto's. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto's en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.

20. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.

21. De persoonlijke gegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Sony dat beschikbaar is op https://www.sony.be/eu/pages/privacy/nl_BE/privacy_overview.html en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van de administratie en publiciteit van de wedstrijd, inclusief voor communicatie met betrekking tot de wedstrijd, beheer van inzendingen, verzending van prijzen, weergave van winnende inzendingen, marketing- en promotieactiviteiten van Sony en voor doeleinden die verband houden met deze activiteiten. Voor winnende inzendingen mag Sony uw naam, land en camera-informatie publiceren, tenzij u bezwaar maakt tegen publicatie van dergelijke informatie.

22. Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden vernietigd of verwijderd nadat de Wedstrijd is afgelopen, uitgezonderd in geval van prijswinnaars en deelnemers van wie de foto's worden gebruikt.

23. Het nalaten van Sony om een van deze regels of voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling.

24. Tenzij de lokale wetgeving in het land waar de deelnemer woont anders bepaalt, is op deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelnamevereisten en deze algemene voorwaarden, de Engelse wetgeving van toepassing en wordt elk geschil beslecht overeenkomstig de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

13. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om een of andere reden niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony het recht om een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.

14. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van de prijs/prijzen en, door de prijs te aanvaarden, stemmen de winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.

15. Begin januari 2020 wordt met de winnaar contact opgenomen via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu en eind februari 2020 wordt de prijs, zonder kosten voor de winnaar, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de Kwalificerende landen zoals vermeld onder 2 hierboven.

16. Aanvaarding van de prijzen houdt in dat de winnaar instemt met het gebruik van de naam, afbeelding en/of gelijkenis van de winnaar door Sony voor redactionele, commerciële en/of promotionele marketing zonder verdere compensatie, uitgezonderd indien bij wet verboden. Er worden, anders dan kennisgeving over de winnaars, geen vragen beantwoord over de inzendingen en de selectie van de winnaars.

17. Door foto's in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto's volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto's originele foto's zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony α-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto('s); en (4) de foto's geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto's staat, te gebruiken. De deelnemer erkent dat de indiening van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto's zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.

18. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken wanneer Sony in redelijkheid vaststelt dat de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden of de openbare orde en zedelijkheid zijn overtreden.

19. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, kosteloze licentie om de ingediende foto's te kopiëren, wijzigen, bewerken, publiceren, reproduceren, distribueren, aan te passen, weer te geven of anderszins te gebruiken in online media in Europa gedurende de periode die loopt van deelname aan de wedstrijd tot 15 december 2021 (met inbegrip van het recht tot sublicentie aan andere bedrijven in de Sony Group). De deelnemer erkent en stemt er nadrukkelijk mee in dat ingediende foto's kunnen worden gepubliceerd op websites en socialemedia-accounts van de Sony Group en dat Sony de foto's kan bewerken of wijzigen (zoals de foto bijsnijden of grafische effecten, audio- of geluidseffecten toevoegen). Elk ander gebruik van de foto's is onderworpen aan overeenstemming met de deelnemer. De deelnemer garandeert dat hij/zij beschikt over de rechten die nodig zijn om de in deze bepaling vermelde licentie te verlenen. De deelnemer stemt ermee in af te zien van alle morele rechten bij het gebruik van de ingezonden foto's.

20. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto's en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto's. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto's en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.

21. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit eigen nalatigheid.

22. De persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Sony dat beschikbaar is op https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het beheer en de publiciteit van deze Wedstrijd, waaronder voor communicatie die verband houdt met deze Wedstrijd, het beheer van inzendingen, de verzending van prijzen, de vertoning van de winnende inzendingen, promotionele activiteiten en marketingactiviteiten van Sony en voor doeleinden die verband houden met deze activiteiten. Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn/haar naam, leeftijd, land en cameragegevens kunnen worden gepubliceerd samen met de ingediende foto.

23. Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden vernietigd of verwijderd nadat de Wedstrijd is afgelopen, uitgezonderd in geval van prijswinnaars en deelnemers van wie de foto's worden gebruikt.

24. Mocht Sony een van deze regels of voorwaarden niet afdwingen, dan houdt dat niet in dat Sony afstand doet van die bepaling.

25. Tenzij de lokale wetgeving in het land waar de deelnemer woont anders bepaalt, is op deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelnamevereisten en deze algemene voorwaarden, de Engelse wetgeving van toepassing en wordt elk geschil beslecht overeenkomstig de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.