α Universe-wedstrijd voor winterfoto’s

besneeuwde hutjes in een winters landschap

Winter

Sony Europe B.V. en Alpha Universe kondigen met plezier onze Instagram-winterfotowedstrijd aan voor gebruikers van camera’s uit de Sony Alpha-, ZV- of RX-serie in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Een panel van fotografie-experts kiest drie winnende foto’s en elke winnaar ontvangt een prijs.

Neem deel aan deze wedstrijd door je foto’s via Instagram te delen. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk met foto’s die tussen 15 januari en 4 maart 2024 op Instagram geplaatst zijn.

De winter biedt fotografen prachtige lichtomstandigheden en unieke kleuren. Er zijn talloze magische plekken en momenten om vast te leggen, zoals winterse landschappen hoog in de bergen of ijzige ochtenden in de stad.

Deel jouw foto’s van de winter via ons Alpha Universe-account op Instagram en maak kans op geweldige prijzen, waaronder de nieuwste en beste Sony-apparatuur. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk met foto’s die tussen 15 januari en 4 maart 2024 op Instagram geplaatst zijn. Een panel van fotografie-experts kiest de drie winnende foto’s.

De prijzen zijn:

Eerste plaats
Sony Alpha 7 IV

Tweede plaats
Keuze uit één van de volgende:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

Derde plaats
Keuze uit één van de volgende:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

Inzendingen worden beoordeeld op basis van hun creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact. De winnende foto’s worden bekendgemaakt via Alpha Universe en socialemediakanalen.

 

Volg ons op Instagram Volg Alpha Universe op Instagram

Volg α Universe op Instagram voor actuele tips, verhalen en wedstrijdinformatie

 

 

Algemene voorwaarden:
GEEN AANKOOP VEREIST

 1. De promotor van de Instagram-winterfotowedstrijd van Sony Alpha Universe ("Wedstrijd") is Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk ("Sony"). De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram. Instagram wordt hierbij volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid door elke deelnemer aan deze Wedstrijd.
 1. De Wedstrijd is toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar die over een persoonlijk Instagram-account beschikken en woonachtig zijn in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland (“In aanmerking komende landen”). Medewerkers van bedrijven die onder de Sony Group vallen, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 1. De Wedstrijd begint op 15 januari 2024 en eindigt op 4 maart 2024 om middernacht ("Wedstrijdperiode").
 1. Volg deze stappen om deel te nemen aan de Wedstrijd:

Stap 1: Volg het Instagram-account @alphauniversebysony.eu.

Stap 2: Upload een foto op je Instagram-account die je zelf hebt gemaakt met een camera uit de Sony Alpha-, ZV- of RX-serie en voeg de volgende hashtag toe, afhankelijk van het land waarin je woont:

Lijst met geldige hashtags per land:

Duitsland #AlphaWinterDE
Verenigd Koninkrijk #AlphaWinterUK
Frankrijk #AlphaWinterFR
Italië #AlphaWinterIT
Spanje #AlphaWinterES
Nederland #AlphaWinterNL
Zwitserland #AlphaWinterCH
Polen #AlphaWinterPL
Noorwegen #AlphaWinterNO
Oostenrijk #AlphaWinterAT
Zweden #AlphaWinterSE
België #AlphaWinterBE
Denemarken #AlphaWinterDK
Portugal #AlphaWinterPT
Finland #AlphaWinterFI
Griekenland #AlphaWinterGR
Roemenië #AlphaWinterRO
Estland #AlphaWinterEE
Litouwen #AlphaWinterLT
Letland #AlphaWinterLV
Hongarije #AlphaWinterHU
Bulgarije #AlphaWinterBG
Ierland #AlphaWinterIE
Tsjechië #AlphaWinterCZ
Kroatië #AlphaWinterHR
Slovenië #AlphaWinterSI
Slowakije #AlphaWinterSK
Turkije #AlphaWinterTR

 

 1. Ingediende foto’s moeten met een camera uit de Sony Alpha-, ZV- of RX-serie zijn gemaakt. Je Instagram-account moet openbaar zijn om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd. Nadat je de foto hebt geplaatst, moet deze tot het einde van de in sectie 3 genoemde Wedstrijdperiode op je Instagram-account blijven staan, anders wordt de inzending mogelijk niet meegenomen in de beoordeling.
 1. Door foto’s in te dienen in overeenstemming met sectie 4 hierboven en deel te nemen aan de Wedstrijd, worden deelnemers geacht de Wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en hieraan gebonden te zijn. Verdere instructies voor deelname die zijn verstrekt door Sony en gepubliceerd op deze webpagina of het Instagram-account @alphauniversebysony.eu, zullen deel uitmaken van de Wedstrijdregels.
 1. Zoals vermeld in sectie 9 hieronder moeten de foto’s winterfoto’s zijn waarvoor gebruik is gemaakt van de functies van een Sony Alpha-, ZV- of RX-camera. Er geldt geen limiet voor het aantal foto’s dat kan worden geüpload om deel te nemen, maar elke foto moet uniek zijn en voldoen aan deze algemene voorwaarden.
 1. Foto’s die zijn bewerkt met beeldbewerkingssoftware of vergelijkbare programma’s worden geaccepteerd. De deelnemer garandeert dat eventuele fotoverbeteringen zijn uitgevoerd met behulp van legaal verkregen software.
 1. Het is deelnemers verboden om lasterlijk, obsceen, pornografisch, profaan, bedreigend of onwettig materiaal te taggen of in te voeren (zowel met betrekking tot foto’s als bijbehorende opmerkingen/tags) of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of om anderszins een wet of de gebruiksvoorwaarden van Instagram te schenden. Deelnemers mogen geen foto’s indienen met watermerken, fotocredits of merken van derden.
 1. Sony beoordeelt alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode zijn ingediend via Instagram en de foto’s worden, naar uitsluitend goeddunken van Sony, beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de afbeelding. Er wordt door Sony op basis van de hiervoor vermelde criteria een shortlist gemaakt van de inzendingen en het eindoordeel over de winnende inzendingen wordt geveld door een onafhankelijk panel van fotografie-experts. De besluiten van het panel zijn definitief en bindend.
 1. Met de deelnemer van wie de foto is geselecteerd als de winnende inzending wordt contact opgenomen via Instagram Direct vanaf het Instagram-account @alphauniversebysony.eu. Deze deelnemer moet daarna de EXIF-gegevens van de geselecteerde foto verstrekken om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de deelnamevereisten. Vervolgens neemt Sony per e-mail nader contact op met de potentiële winnaar en verstuurt zij een mail met instructies over hoe de prijs kan worden geclaimd. Als de potentiële winnaar niet binnen vijf (5) dagen reageert en voldoet aan de instructies in het oorspronkelijke Instagram Direct-bericht, of als uit de gegevens blijkt dat de foto niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt de deelnemer niet in aanmerking voor ontvangst van de prijs en wordt er een alternatieve winnaar geselecteerd. Er wordt met maximaal drie (3) alternatieve winnaars contact opgenomen.
 1. Een panel van fotografie-experts kiest drie winnende foto’s. De prijzen zijn:

Eerste plaats
Sony Alpha 7 IV

Tweede plaats
Keuze uit één van de volgende:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

Derde plaats
Keuze uit één van de volgende:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

 1. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om een of andere reden niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony zich het recht voor om een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.
 1. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van de prijs/prijzen en door de prijs te aanvaarden stemmen de winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.
 1. Eind maart 2024 wordt met de winnaars contact opgenomen via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu en eind mei 2024 worden de prijzen, zonder kosten voor de winnaars, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de in aanmerking komende landen, zoals vermeld in sectie 2 hierboven.
 1. Door foto’s in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto’s volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto’s originele foto’s zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony Alpha-, ZV- of RX-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto(’s); (4) de foto’s geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het portretrecht, recht op privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto’s staat, te gebruiken; en (5) de originele bron van de inzending moet een digitale foto zijn. Door een computer gegenereerd materiaal mag niet de bron zijn van de inzending. Als er tijdens het beoordelingsproces twijfels ontstaan over de mate waarin de inzending is bewerkt, kan de deelnemer gevraagd worden om het originele afbeeldingsbestand in te sturen ter verificatie. De deelnemer erkent dat het indienen van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto’s zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.
 1. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken als Sony in redelijkheid vaststelt dat de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden of de openbare orde en zedelijkheid zijn geschonden.
 1. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, kosteloze licentie om de ingediende foto's te kopiëren, te wijzigen, te bewerken, te publiceren, te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven of anderszins te gebruiken in online media in Europa gedurende de periode die loopt van deelname aan de Wedstrijd tot 3 maart 2026 (met inbegrip van het recht tot sublicentie aan andere bedrijven in de Sony Group). De deelnemer erkent en stemt er in het bijzonder mee in dat ingediende foto's kunnen worden gepubliceerd op websites en socialemedia-accounts van de Sony Group en dat Sony de foto's kan bewerken of wijzigen (zoals de foto bijsnijden of grafische, audio- of geluidseffecten toevoegen). Voor elk ander gebruik van de foto's is toestemming van de deelnemer nodig. De deelnemer garandeert dat hij/zij beschikt over de rechten die nodig zijn om de in deze bepaling vermelde licentie te verlenen. De deelnemer ziet bij het gebruik van de ingediende foto’s af van alle morele rechten.
 1. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto’s en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto’s. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto’s en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.
 1. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.
 1. De persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Sony en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het beheer en de publiciteit van de Wedstrijd, waaronder voor communicatie die verband houdt met de Wedstrijd, het beheer van inzendingen, de verzending van prijzen, de vertoning van de winnende inzendingen, promotionele activiteiten en marketingactiviteiten van Sony en voor doeleinden die verband houden met deze activiteiten. Sony kan de naam, het land en de cameragegevens van winnaars publiceren, tenzij ze hier bezwaar tegen maken.
 1. Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden na afloop van de Wedstrijd vernietigd of verwijderd, uitgezonderd de gegevens van prijswinnaars en deelnemers van wie de foto’s worden gebruikt.
 1. Als Sony een van deze regels of voorwaarden niet afdwingt, houdt dat niet in dat Sony afstand doet van die betreffende bepaling.
 1. Tenzij de lokale wetgeving in het land waar de deelnemer woont anders bepaalt, is op deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelnamevereisten en deze algemene voorwaarden, de Engelse wetgeving van toepassing en wordt elk geschil beslecht overeenkomstig de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

 

 

Eerdere wedstrijdwinnaars

Meld u aan voor de nieuwsbrief van α Universe

U hebt u geabonneerd op de nieuwsbrief van α Universe

Voer een geldig e-mailadres in

Er is iets fout gegaan

U hebt u geabonneerd