Belichtingssysteem
Belichting voor verfijnde beelden

Of u nu fotografeert of filmt, het is belangrijk de juiste belichting te kiezen om een sfeer te creëren die uw artistieke intenties effectief overbrengt. Hier introduceren we enkele belichtingstools en -technieken die u kunt gebruiken om beelden van professionele kwaliteit vast te leggen.

Richtgetallen (GN) van flitsers

* Beschikbaarheid van het product is afhankelijk van de regio.

Externe flitser voor grotere afstand

'Richtgetallen' duiden het vermogen van een flitser aan om onderwerpen op een afstand te belichten. Het richtgetal is gelijk aan de maximale afstand van flitser tot onderwerp vermenigvuldigd met het toepasselijke F-getal van het diafragma: GN (richtgetal) = afstand (m) x diafragma (F-getal)

Een richtgetal van 60 (in meters bij ISO 100) betekent bijvoorbeeld dat een onderwerp op 15 meter afstand nog goed wordt belicht met een diafragma-instelling van F4 (60 = 15 x 4). Als u het diafragma verkleint tot F8, wordt de afstand gehalveerd zodat onderwerpen op een maximale afstand van 7,5 meter (60 = 7,5 x 8) nog goed worden belicht. Een sterkere ISO-instelling van de camera kan vergelijkbare resultaten produceren als het gebruik van een flitser met een hoger richtgetal.

Externe flitsers

Indirect flitsen 
Zachtere schaduwen en meer diepte

Hoewel u met een externe flitser meer visuele diepte kan bereiken, is het doorgaans gemakkelijker en soms net zo effectief om de belichting van een cameraflitser via een oppervlak dichtbij te laten weerkaatsen, zoals een wand of plafond, voor meer natuurlijke belichting met dimensionaliteit. Het verschil kan enorm zijn, en u behoudt maximale mobiliteit en snelheid omdat de flitser op de camera blijft. De flits weerkaatsen resulteert ook in een groter bereik en is ideaal wanneer u bijvoorbeeld een groep mensen moet belichten.

Direct flitsen
DIRECT FLITSEN
Plafondweerkaatsing
INDIRECT FLITSEN
Plafondweerkaatsing

Richt de flitser naar het plafond om de belichting te verspreiden voor zachtere sferen en verfijndere beelden dan met direct flitsen kunnen worden bereikt.

Directe flitser

Directe flitser

Plafondweerkaatsing

Indirecte flitser

Wandweerkaatsing

U kunt ook licht via een wand weerkaatsen als u zachte schaduwen wil die naast de contouren van een onderwerp vallen. Deze aanpak gaat soms beter samen met binnenbelichting.

Plafondweerkaatsing
DIRECT FLITSEN
Wandweerkaatsing
INDIRECT FLITSEN
Directe flitser

Directe flitser

Wandweerkaatsing

Indirecte flitser

Flitssynchronisatie
Snelle en langzame flitssynchronisatie

Voor achtergrond-bokeh in fel licht hebt u een snelle sluitertijd met een groot diafragma nodig. Als u ook invulflits nodig hebt, is de maximale sluitertijd beperkt, wat een voldoende groot diafragma onmogelijk kan maken. Met HSS (hoge synchronisatiesnelheid) kunt u flitsen met alle sluitertijden, zodat u het diafragma naar behoefte kunt vergroten.

Langzame synchronisatie wordt gebruikt in situaties waarbij een langzame sluitertijd is vereist om achtergrondtaferelen binnenshuis of 's nachts naar wens te belichten. De flitser gaat af om het onderwerp te belichten, waarna de sluiter niet meteen sluit maar lang genoeg open blijft om ook de achtergrond te belichten. Zo krijgt u beelden die goed in balans zijn en waarin zowel het onderwerp als de achtergrond naar behoren zijn belicht.    

Hoge synchronisatiesnelheid

[Links] Normaal [Rechts] HSS

Hoge synchronisatiesnelheid

De invulflits beperkt gewoonlijk de sluitertijd, waarbij een klein diafragma nodig is dat de achtergrond scherp houdt. HSS maakt een hoge sluitertijd en groot diafragma mogelijk voor oppervlakkige scherptediepte.

Langzame synchronisatie

Bij normaal flitsen wordt het onderwerp belicht maar blijft de achtergrond donker. Bij flitsen met langzame synchronisatie wordt zowel onderwerp als achtergrond correct belicht.

Langzame synchronisatie

[Links] Normaal [Rechts] Langzame synchronisatie

Externe flitser
Verhoudingsbediening met 1, 2 en 3 lampen

Meerdere externe flitsers kunnen uw belichtingsopties sterk uitbreiden. Met verhoudingsbediening, via infrarood of radiocommunicatie, kunt u makkelijker de ideale lichtuitvoer voor elke lamp instellen.

1 lamp: B

1 lamp
1 lamp

Hoewel meervoudige belichting meer veelzijdigheid biedt, kan één externe flitser prachtige beelden produceren door de hoofdlichtbron van de camera-as weg te verplaatsen voor diepere, interessantere schaduwen en contouren. Weerkaatst licht zorgt voor nog wat extra invulling. De cameraflitser (A) wordt alleen voor controle gebruikt, terwijl de externe flitser (B) als primaire lichtbron fungeert voor de hele scène.

2 lampen: B + C

2 lampen
2 lampen

Een installatie met twee lampen biedt meer veelzijdigheid en controle. U kunt de flitsers positioneren en de uitvoer aanpassen voor optimale diepte van het onderwerp met precies de juiste verhouding van hoofd- en invulbelichting. De 'hoofdlamp' (B) belicht het onderwerp vanaf de zijkant, terwijl de 'invullamp' (C) schaduwen verzacht en de achtergrond belicht. Vergeleken met de installatie met één lamp hierboven komt het onderwerp duidelijker gedefinieerd ten opzichte van de achtergrond in beeld. Net zoals bij één lamp biedt de cameraflitser (A) alleen controle.

3 lampen: B + C + D

3 lampen
3 lampen

Een derde lamp biedt extra vrijheid voor de belichting van de achtergrond en definitie van de contouren van het onderwerp. In dit voorbeeld wordt de hoofdlamp (B) gebruikt voor primaire belichting van het onderwerpt, met de invullamp (C) voor directe en algemene belichting van de achtergrond. De derde lamp, de 'randlamp' (D) in dit geval, zorgt voor een heldere streep belichting die de zijkant van het onderwerp definieert die zich het verst van de hoofdlamp bevindt, zodat ze duidelijk tegen de relatief heldere achtergrond afsteekt. Hoewel dit beeld overal nog meer belichting heeft dan de voorgaande voorbeelden, is elk element duidelijk en scherp gedefinieerd. De cameraflitser (A) dient alleen voor controle.

Flitsers geschikt voor extern gebruik

Radiobediening

Hoewel belichting op afstand via infrarood prima is voor situaties met geschikt omgevingslicht zonder obstakels die de regelsignalen blokkeren, is bediening op afstand via radio voor veel meer omgevingen betrouwbaar en geschikt. Dankzij de flitser met radiobedieningssysteem (HVL-F45RM) en de draadloze radiobediening/-ontvanger (FA-WRC1M/FA-WRR1) van Sony maakt u eenvoudig een geavanceerde opstelling met meerdere flitsers. U kunt gedetailleerde, precieze gegevens verzenden naar wel 15 flitsers in 5 groepen (3 groepen in TTL-modus) over afstanden tot circa 30 m (98,4 ft). De regelsignalen bereiken de ontvangers ongeacht de heersende lichtomstandigheden, de ontvangerlocaties of eventuele obstakels. Draadloze radio garandeert de meest consistente resultaten in de meest uiteenlopende opnamesituaties.

Diepe composities
Diepe composities

Dankzij het bereik tot circa 30 m (98,4 ft) kunt u met een flitser of radiobedieningssysteem lampen strategisch positioneren en bedienen om verre onderwerpen of achtergronddetails effectief te belichten.

Betrouwbaar in alle lichtomstandigheden

Bediening via infrarood kan worden verstoord door helder zonlicht of andere bronnen met infrarode onderdelen. Radiobesturing werkt echter betrouwbaar in alle lichtomstandigheden.

Betrouwbaar in alle lichtomstandigheden
Om obstakels heen werken
Om obstakels heen werken

Radiobediening werkt om obstakels heen die bediening via infrarood zouden blokkeren. Ontvangers kunnen zonder gevolgen voor de betrouwbaarheid achter de camera of het onderwerp worden gepositioneerd.

Draadloze radiogestuurde flitser en bediening / ontvanger

[1] HVL-F45RM (ontvanger / externe flitser)
[2] FA-WRR1 (ontvanger) + compatibele flitser (externe flitser)
[3] FA-WRR1 (ontvanger) + studioflitser (via synchronisatiekabel)
[4] HVL-F45RM (bediening / cameraflitser)
[5] FA-WRC1M (bediening)

Ledbelichting
Extra licht voor betere beelden

Uit / Aan

Extra licht voor betere beelden

Efficiënte, duurzame ledlampen kunnen voor de extra belichting zorgen die u nodig hebt om hoogwaardige beelden vast te leggen. Ze laten u met een lagere ISO fotograferen en vergemakkelijken vaak het scherpstellen.

Natuurlijke kleurbalans

Onaangepaste ledbelichting lijkt op natuurlijk zonlicht en is eenvoudig af te stemmen op de kleurtemperatuur van andere soorten belichting om een natuurlijke kleurbalans te creëren, waar u ook bent.

Natuurlijke kleurbalans

Uit / Aan

Voortdurende aanpassing van helderheid

Uit / Aan

Voortdurende aanpassing van helderheid

Met variabele helderheidscontrole kunt u de verhoudingen van helderheid en licht eenvoudig aanpassen om de gewenste sfeer op te roepen en de gewenste mate van detail uit te laten komen.