Artikel-ID : 00134229 / Laatst gewijzigd : 20/11/2015Afdrukken

De taalinstellingen van de camera wijzigen

    Hoewel het menu in een andere taal wordt weergegeven, zijn de stappen om het taalmenu te openen dezelfde. Het menupad voor het wijzigen van de taalinstellingen kan echter verschillen naargelang van de camera die u gebruikt.

    MENU → AfbeeldingAfbeelding (Setup) (Instellen) → [Afbeelding Language (Taal)] → Selecteer de gewenste taal
    MENU → Afbeelding (Settings) (Instellingen) → Afbeelding (Main Settings) (Hoofdinstellingen) → [Language Setting (Taalinstelling)] → Selecteer de gewenste taal →Afbeelding

    U kunt ook de stappen uitvoeren voor het wijzigen van de taal zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de camera.

    OPMERKING: De lijst van talen die u kunt selecteren kan verschillen naargelang van het product en het land van aankoop.