Artikel-ID : 00060713 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021

Er klinkt ongewenst geluid wanneer opgenomen video op een camera wordt afgespeeld

    Tijdens het filmen in bepaalde omstandigheden kunnen de geluiden worden opgenomen van het zoomen, het scherpstellen, de koelventilator of knoppen op de camera die worden ingedrukt. Deze mechanische geluiden zijn duidelijker hoorbaar wanneer films in een zeer stille omgeving worden opgenomen. In de meeste situaties zijn ze moeilijk te horen.  Om ongewenste geluiden tijdens de opname te voorkomen, moet men snel pannen of kantelen voorkomen en de camera zo stil mogelijk houden. Als de camera een zoomhendel heeft, mag hij niet bruusk worden bediend maar  moet men er lichtjes op drukken om te zoomen.

    Sommige camera's hebben een audio-aansluiting voor een externe microfoon. Als u een externe microfoon aansluit en op een afstand van de camera plaatst, kan dat de mechanische geluiden elimineren. Raad tijdens het filmen de camera niet aan.

    Als uw camera een multi-interfaceschoen heeft, kunt u een externe XLR-microfoon aansluiten met behulp van een afzonderlijk verkochte XLR-K1M XRL-adapter.

    Sommige camera's hebben ook een menukeuze Audio Record Off (Geluidsopname uit) of Audio Rec Level (Niveau geluidsopname). Als uw camera deze optie heeft, kunt u Audio Rec op Off zetten om te voorkomen dat geluid wordt opgenomen, of Audio Rec Level op het minimum instellen.

    OPMERKING: Niet alle camera's hebben een audio-aansluiting of een menukeuze Audio Record Off of Audio Rec Level. Controleer de specificaties in de handleiding om te weten of uw camera over deze functies beschikt.