Artikel-ID : 00164261 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019Afdrukken

Hoe installeer ik meegeleverde toepassingen of originele besturingsprogramma's opnieuw met behulp van de VAIO Care-software?

  BELANGRIJK: Als u het venster Select Programs of Drivers to reinstall (Opnieuw te installeren toepassingen en stuurprogramma's selecteren) in Recovery & Restore (Herstellen en terugzetten) al hebt geopend, gaat u naar stap 7.

  1. Sluit alle geopende programma's.
  2. Onderbreek de stroomtoevoer niet tijdens de installatie.
  3. Klik eerst op de knop Start en vervolgens op Alle programma's.
  4. Klik in het menu Alle programma's op de map VAIO Care en vervolgens op VAIO Care.

   OPMERKING: Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of als een Gebruikersaccountbeheer-aanwijzing wordt weergegeven, typt u het desbetreffende wachtwoord of klikt u op Ja.

  5. Klik in het venster VAIO Care in het linkerdeelvenster, op Recovery & restore (Herstellen en terugzetten).
  6. Klik in het venster Recovery & Restore (Herstellen en terugzetten), in het gedeelte Install Applications and Drivers (Toepassingen en stuurprogramma's installeren) op Start Installation (Installatie starten).

   Afbeelding
    
  7. Klik in het venster Recovery & Restore (Herstellen en terugzetten), in het gedeelte Selecteer Programs of Drivers to reinstall (Opnieuw te installeren programma's of stuurprogramma's selecteren) in het tabblad Programs (Programma's) op de selectievakjes van de toepassing(en) die u opnieuw wilt installeren.

   Afbeelding
    
  8. Klik op het tabblad Drivers (Besturingsprogramma's) op de besturingsprogramma's die u opnieuw wilt installeren.

   Afbeelding
    
  9. Klik op de knop Start.
  10. Volg instructies op het scherm om de installatie te voltooien voor alle toepassingen en stuurprogramma's die u hebt geselecteerd.
  11. Klik op het selectievakje naast Restart Now (Nu opnieuw starten) zodat er een vinkje in verschijnt en klik vervolgens op de knop Finish (Voltooien).

   Afbeelding
    
  12. Klik in het venster Are you ready to restart Windows? (Bent u klaar om Windows opnieuw te starten?) op de knop OK.

  OPMERKING: Nadat de computer opnieuw is gestart, is de installatie voltooid.