Artikel-ID : 00168608 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019

Huidig IP-adres en netmasker, standaardgateway of configuratiegegevens van de primaire DNS-server van de computer achterhalen (Windows 7).

  Omdat u de informatie vaak nodig hebt voor de installatie van netwerk en router en ook voor het oplossen van netwerkproblemen, kunt u de huidige IP-configuratie van de computer achterhalen in Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) van het besturingssysteem of via de opdracht IPCONFIG in een opdrachtpromptvenster.

  BELANGRIJK: De informatie over de IP-configuratie in het venster van Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) of het opdrachtpromptvenster betreft alleen informatie over de huidige verbindingsstatus van de computer. Mocht deze informatie aangeven dat er een probleem is, dan hebt u meer informatie nodig om de verbindingsproblemen nauwkeurig vast te stellen en op te lossen.

  Het IP-adres van een netwerkverbinding controleren via Netwerkcentrum:

  1. Klik eerst op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik in het Configuratiescherm op Netwerk en internet.
  3. Klik in het venster Netwerk en internet op Netwerkcentrum.
  4. Klik in het venster Netwerkcentrum, in het gedeelte De actieve netwerken weergeven op de koppeling voor de netwerkverbinding naast Verbindingen.

   OPMERKING: De naam van de koppeling verschilt per netwerkverbindingstype en gebruikersnaam.Afbeelding

  5. Klik in het venster Status van netwerkverbinding op de knop Details.
  6. In het venster Gegevens van netwerkverbinding ziet u naast IPv4-adres het IP-adres staan. Afbeelding

  Volg deze procedure om het IP-adres van een netwerkverbinding te controleren met behulp van de opdracht IPCONFIG in een opdrachtpromptvenster:

  1. Klik op de Startknop, typ in het zoekveld CMD en druk op Enter. Afbeelding
  2. Typ in het opdrachtpromptvenster IPCONFIG en druk op Enter.
  3. In het opdrachtpromptvenster wordt nu het huidige IP-adres van de computer weergegeven en andere internetconfiguratiegegevens voor elke bekabelde of draadloze poortaansluiting.

  Ongeacht hoe u de informatie hebt verkregen, neem notitie van deze informatie:

  • Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel: Dit is het achtervoegsel voor uw internetprovider
  • IPv4-adres: Dit is het IP- of netwerkadres en is meestal het adres dat nodig is en/of gevraagd wordt om een netwerkverbinding tot stand te brengen.
   • Als het IP-adres begint met 192, betekent dit dat het netwerk is gedetecteerd, dat de router automatisch een geldig IP-adres heeft toegewezen (DHCP-modus) en dat de netwerkverbinding in orde is.
   • Als het IP-adres begint met 169 dan is er geen netwerk gedetecteerd of heeft de router niet automatisch een IP-adres toegewezen (DHCP-modus), maar is het standaard IP-adres intern door Windows aan de computer toegewezen. In beide gevallen komt er geen netwerkverbinding tot stand. Het probleem is waarschijnlijk het gevolg van een probleem met het netwerk (een routerprobleem).
   • Als voor de computer-IP een 0.0.0.0-adres wordt weergegeven, is er geen netwerkadapter gevonden. Dit probleem is waarschijnlijk het gevolg van een probleem met de netwerkinterfacekaart (NIC).
  • Netmasker: Gewoonlijk weergegeven als 255.255.255.000 (of een variant hiervan).

   OPMERKING: Een IP-adres bestaat uit twee componenten: het netwerkadres en het hostadres. Een netmasker maakt het mogelijk het hostgedeelte van het adres in twee of meer subnetten te verdelen.

  • Standaardgateway: Gewoonlijk weergegeven als een variant van het adres dat als IPv4-adres staat vermeld. In feite is het IPv4-adres meestal automatisch toegewezen door de router (DHCP-modus) en is daarom gewoonlijk een afgeleide van het routeradres.

   OPMERKING: De standaardgateway is meestal het IP-adres van de router die het interne netwerk met een extern netwerk (internet) verbindt.