Artikel-ID : 00153879 / Laatst gewijzigd : 07/09/2020Afdrukken

Problemen oplossen wanneer een Walkman-speler niet wordt ingeschakeld of niet naar behoren werkt

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen als de Walkman-speler een van de volgende problemen heeft:

  • Hij gaat niet aan wanneer u op de aan/uit-knop drukt, zelfs niet wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
  • Hij gaat niet aan, ook niet nadat de HOLD-functie is uitgeschakeld.
  • Hij werkt niet naar behoren.

  Reset of start uw Walkman-speler opnieuw op.

  BELANGRIJK:

  • De procedure voor het resetten of opnieuw opstarten is afhankelijk van de modellen. Controleer of uw model een resetknop heeft.
  • Opgeslagen gegevens en instellingen worden niet verwijderd wanneer u een reset uitvoert of het apparaat opnieuw opstart. Zorg ervoor dat u het afspelen van muziek of video onderbreekt voordat u de reset- of herstartprocedure start.

  Voor modellen met een RESET-knop

  Druk op de RESET-knop met een dunne speld of een vergelijkbaar voorwerp. De locatie van de RESET-knop verschilt al naargelang het model van de speler. Raadpleeg de handleiding bij de producten voor meer informatie.
  Nadat de reset is voltooid, controleert u of het probleem is opgelost. Hieronder volgen voorbeelden van de locatie van de RESET-knop [1].

  Locatie van de RESET-knopLocatie van de RESET-knop 02Locatie van de RESET-knop 03


  Voor modellen zonder RESET-knop:

  De procedure voor het resetten of opnieuw starten is afhankelijk van deze modellen. Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie.

  • Voorbeeld voor de NW-A100-serie
   1. Druk bij ingeschakeld scherm gedurende 2 seconden op de  knop (aan/uit).
   2. Tik op Restart (Opnieuw opstarten), waarna het apparaat automatisch opnieuw wordt opgestart.
   3. Als de speler vastloopt, houdt u de knop (aan/uit) 10 seconden ingedrukt om de speler opnieuw op te starten.
     
  • Voorbeeld voor de NW-S200F-serie

   Houd zowel de knop DISP/HOME [2] als de knop Afspelen/Pauze [3] minstens 7 seconden ingedrukt.
   NW-S200F-serie
    

  Laad de batterij ten minste 30 minuten op

  Als de speler niet wordt ingeschakeld na het resetten of opnieuw opstarten, laad dan de Walkman minstens 30 minuten op met de meegeleverde USB-kabel en probeer de reset- of herstartprocedure opnieuw uit te voeren. Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.