Artikel-ID : 00162468 / Laatst gewijzigd : 31/01/2017

Error: De melding 'This device is not enabled to play protected content' (Dit apparaat is niet geschikt voor het afspelen van beschermde inhoud). verschijnt als ik een video wil afspelen

    BELANGRIJK: Niet alle Blu-ray Disc-spelers, thuisbioscoopsystemen en tv's beschikken over internetfunctionaliteit. Controleer de specificaties van uw Sony-product om te zien of het over de functies beschikt die hier worden beschreven.

    Als u probeert bepaalde films of tv-programma's te bekijken op de Netflix-app en u ontvangt een melding van een inhoudsfout of de foutmelding This device is not enabled to play this protected content (Dit apparaat is niet geschikt voor het afspelen van beschermde inhoud) verschijnt, dan is er een onderbreking in de communicatie opgetreden tussen het apparaat en Netflix. U kunt dit probleem op de volgende wijze verhelpen:

    1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening twee keer op de knop RETURN om de hiervoor genoemde foutmelding te sluiten.
    2. Controleer of de meest recente update van de software (firmware) is uitgevoerd.
    3. Start de modem en/of router opnieuw op.