Artikel-ID : 00118281 / Laatst gewijzigd : 12/10/2018

Welke USB-apparaten kunnen op de autoradio worden aangesloten?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Dit model autoradio-ontvanger is compatibel met de volgende apparaten:

  • USB-apparaten met MSC (Mass Storage Class)
  • Sommige Media Transfer Protocol-apparaten (MTP)
  • USB-apparaten met Android Open Accessory (AOA) 2.0
    (Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.)
  • Audiobestandsindelingen compatibel met de autoradio

OPMERKINGEN:

  • Er zijn enkele MSC-apparaten die niet compatibel zijn.
  • Er zijn enkele MTP-apparaten die niet compatibel zijn. De MTP-apparaten die compatibel zijn, moeten op de instelling voor massaopslag worden gezet wanneer ze op de autoradio worden aangesloten. MTP-apparaten die geen functie hebben om over te schakelen naar massaopslag, zijn niet compatibel.
  • Voor meer informatie over compatibiliteit met AOA 2.0, raadpleegt u de handleiding.
  • Compatibele geluidsbestandindelingen verschillen per product. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Het aansluiten van apparaten die niet als compatibel worden vermeld in de USB-compatibiliteitslijst, wordt niet ondersteund. Als een apparaat wordt aangesloten waarvan niet is aangegeven dat het compatibel is, kan dat een storing veroorzaken op het apparaat of de autoradio.