Artikel-ID : 00078317 / Laatst gewijzigd : 28/04/2017

Het duurt lang om de locatie-informatie te verwerven (positiebepaling); de GPS-hulpgegevens maken de verwerkingstijd niet korter.

  1. Problemen oplossen met het GPS-signaal.

   1. Zorg dat de GPS-functie is ingeschakeld; de GPS-indicator moet worden weergegeven in het LCD-scherm van de camera.
   2. Als de GPS-indicator aangeeft dat er een zwak signaal of helemaal geen signaal is, probeer je de camera in een open gebied te gebruiken.

    BELANGRIJK: GPS is een systeem waarmee de geografische locatie wordt bepaald op basis van de radiosignalen van GPS-satellieten. Het gebruik van de camera in gebouwen, tunnels of andere gebieden met hoog aangebrachte hindernissen kan het GPS-signaal verstoren.

    OPMERKING: Aangezien de posities van de GPS-satellieten voortdurend wijzigen, kan het langer duren om de positie te bepalen of is de ontvanger mogelijk niet in staat de positie te bepalen, afhankelijk van de positie en het moment waarop je de camera gebruikt.

   3. Als je de locatie-informatie nog steeds niet krijgt, schakel je de GPS-functie uit en opnieuw aan.
  2. Zorg dat de tijd en datum juist zijn ingesteld in de camera.
  3. Update de GPS-hulpgegevens met de meegeleverde PlayMemories Home- of Picture Motion Browser-software.

   OPMERKING: GPS-hulpgegevens zijn slechts 30 dagen geldig, updaten kan dus nodig zijn. Update de GPS-hulpgegevens ook als de camera een lange afstand is verplaatst.