Artikel-ID : 00076024 / Laatst gewijzigd : 14/04/2014

CAMERA ERROR (Camerafout) of SYSTEM ERROR (Systeemfout) verschijnt op het lcd-scherm.

    Je kunt deze fouten proberen op te lossen door de batterij tijdelijk te verwijderen. Als de foutmelding opnieuw verschijnt nadat je de batterij terug hebt geplaatst, kan reparatie nodig zijn. Om de exacte oorzaak van het probleem te bepalen, zal een erkende technicus de camera moeten onderzoeken.