Artikel-ID : 00079107 / Laatst gewijzigd : 23/04/2014Afdrukken

Op de opgenomen beelden zijn witte lichtvlekken of lichte vlekken zichtbaar.

    Wanneer een onderwerp van hoge lichtintensiteit in de compositie aanwezig is, zoals de zon of een spotlight, of een weerkaatsting daarvan, of als dergelijke heldere voorwerpen zich in de nabijheid van het onderwerp bevinden, komt overmatig licht de lens binnen en kunnen er witte lichtvlekken of lichte vlekken (echobeelden) op het beeld verschijnen.

    Lichtvlekken en echobeelden zijn het gevolg van licht dat de lens is binnengekomen en in de lens wordt weerkaatst.

    Zorg ervoor dat er geen sterk licht binnenkomt in de lens door geen onderwerpen van hoge lichtintensiteit in de compositie op te nemen of gebruik de lenskap om de foto te verbeteren.

    Je kunt ook proberen om de compositie en het perspectief van de opname te veranderen of om een andere brandpuntafstand in te stellen om de lichtvlekken te verminderen.

    OPMERKING: Wanneer er een sterke lichtbron, zoals de zon, aanwezig is in de compositie, kan dit fenomeen (diffuse gloed) in vele gevallen niet volledig worden vermeden.