Artikel-ID : 00075771 / Laatst gewijzigd : 01/06/2020Afdrukken

Er verschijnt een donkere schaduw in de linkerhoek van beelden die met een flitser zijn genomen.

    BELANGRIJK: Dit probleem doet zich niet voor bij alle modellen.

    Afhankelijk van de omstandigheden bij het fotograferen aan de W-kant met de ingebouwde flitser, is het mogelijk dat de lensschaduw die door het licht van de flitser wordt geprojecteerd op de hoek links onder van het beeld verschijnt.

    Probeer het volgende om dit te vermijden:
    • Beweeg de ZOOM naar de T-kant en probeer je onderwerp met wat meer afstand te fotograferen.
    • Stel de Flash mode (Flitsmodus) in op Off (Uit) en gebruik de modus High Sensitivity (Hoge gevoeligheid).