Artikel-ID : 00073425 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019

Wat is de digitale waterpas?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

De digitale waterpas toont of de camera horizontaal en voor-achter waterpas is. Als de camera waterpas is, kleurt de indicator groen.

Image

Druk herhaaldelijk op de knop DISP om de digitale waterpas te zien.

Als de camera te ver naar voor of achter gekanteld is, zal de digitale waterpas een grotere fout tonen

U kunt nog altijd een fout met een kanteling van ±1° zien terwijl de camera vrijwel waterpas is - dat is normaal