Artikel-ID : 00164870 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019

Netflix-accounts wijzigen die bij het internetvideoapparaat worden gebruikt

  BELANGRIJK: Om de stappen te volgen in deze oplossing moet u het e-mailadres en wachtwoord kennen voor de account die momenteel met het internetvideoapparaat wordt gebruikt.

  • Als u niet langer toegang hebt tot de Netflix-account die is gekoppeld aan het internetvideoapparaat, neemt u contact op met het Sony Customer Experience Centre om met een medewerker van de klantenservice te spreken.
  • Als u het Netflix-wachtwoord bent vergeten voor de account die u wilt verwijderen, klikt u op de koppeling Need help signing in? (Hulp nodig bij het aanmelden?) op de Netflix-website of gaat u naar het Netflix Help Centre.

  Volg deze stappen om de account te wijzigen:

  1. Meld u aan bij de Netflix-website.
  2. Selecteer de vervolgkeuzelijst Account Settings (Accountinstellingen).
  3. Klik op Your Account (Uw account).
   Your Account (Uw account)
  4. Klik op Sign out of all devices (Alle apparaten afmelden).
   Afmelden bij Netflix
  5. Wanneer het apparaat is gedeactiveerd, verbindt u het met de nieuwe Netflix-account.