Artikel-ID : 00157247 / Laatst gewijzigd : 27/12/2017

Kan geen muziek afspelen van een gegevensschijf als de functie Achtergrondmuziek bij diavoorstelling (BGM) wordt gebruikt

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Alleen muziek die is opgeslagen op een audio-cd (CD-DA-indeling) wordt ondersteund voor gebruik in combinatie met de BGM-diavoorstellingsfunctie. Gegevensschijven of cd's met willekeurig gesorteerde muziekbestanden die niet zijn opgeslagen in de CD-DA-indeling kunnen niet worden afgespeeld bij de diavoorstelling.