Artikel-ID : 00164928 / Laatst gewijzigd : 18/05/2017

Geforceerd sluiten van gedownloade apps die nog worden uitgevoerd

  1. Ga naar Settings (Instellingen) .
  2. Druk op de pijltoets omhoog om Applications (Toepassingen) te selecteren.
  3. Druk op de knop ENTER.
  4. Druk op de pijltoets omlaag om Manage applications (Toepassingen beheren) te selecteren.
  5. Druk op de knop ENTER.
  6. Druk op de pijltoets links om Downloaded (Gedownload) te selecteren.
  7. Druk op de pijltoets omlaag om een app te selecteren.
  8. Druk op de knop ENTER.
  9. Druk op de knop ENTER om Force stop (Geforceerd stoppen) te selecteren.
  10. Druk nogmaals op de knop ENTER om OK te selecteren.
  11. Herhaal indien nodig stap 7 tot en met 10 om andere apps te sluiten.