Artikel-ID : 00139982 / Laatst gewijzigd : 21/12/2023Afdrukken

Kan het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) worden aangepast wanneer een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Het is niet mogelijk om het geluidsopnameniveau van de camera aan te passen indien een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen. De optie waarmee het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) kan worden aangepast, is alleen beschikbaar wanneer de interne microfoon wordt gebruikt of wanneer een externe microfoon wordt aangesloten op de microfoonaansluiting van de camera.

    Als u een microfoon gebruikt die compatibel is met een XLR-adapter ((XLR-K1M, XLR-K2M, XLR-K3M, enz.) of met een multi-interfaceschoen en deze microfoon over een functie voor volumeregeling beschikt, gebruikt u de functie voor volumeregeling op de XLR-adapter of de externe microfoon om het opnamevolume te wijzigen.