Artikel-ID : 00139982 / Laatst gewijzigd : 26/10/2021

Kan het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) worden aangepast wanneer een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen?

    Het is niet mogelijk om het geluidsopnameniveau van de camera aan te passen indien een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen. De optie waarmee het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) kan worden aangepast, is alleen beschikbaar wanneer de interne microfoon wordt gebruikt of wanneer een externe microfoon wordt aangesloten op de microfoonaansluiting van de camera.

    Als u een microfoon gebruikt die compatibel is met een XLR-adapter (XLR-K1M of XLR-K2M, enz.) of met een multi-interfaceschoen en deze microfoon over een functie voor volumeregeling beschikt, gebruikt u de functie voor volumeregeling op de XLR-adapter of de externe microfoon om het opnamevolume te wijzigen.