Artikel-ID : 00159921 / Laatst gewijzigd : 27/12/2017

De pictogrammen voor internetinhoud blijven in het menuscherm staan nadat ik de fabrieksinstellingen heb hersteld

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Voer de onderstaande stappen uit om dit probleem op te lossen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Druk op de pijltjestoetsen om Setup (Installatie) te selecteren.
  3. Druk op de knop ENTER.
  4. Selecteer Resetting (Resetten).
  5. Druk op de knop ENTER.
  6. Selecteer Initialise Personal Information (Persoonlijke gegevens initialiseren).
  7. Druk op de knop ENTER om de internetinhoud te initialiseren.