Artikel-ID : 00085227 / Laatst gewijzigd : 27/12/2017

Fout: Cannot connect the selected device now (Kan het geselecteerde toestel nu niet kiezen)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Deze fout doet zich voor wanneer de toepassing TV SideView de Blu-ray Disc-speler niet kan registreren. Dit is het gevolg van de specificaties voor de registratie door TV SideView. Zorg dat je Blu-ray Disc-speler aan een van de volgende voorwaarden voor de registratie voldoet:

  • De Blu-ray Disc-speler moet de naam van je toestel, bijvoorbeeld je telefoon of tablet, weergeven in de instelling Registered Remote Devices (Geregistreerde toestellen op afstand) onder Network Setting (Netwerkinstelling) op het menu.
  • De Blu-ray Disc-speler moet in de modus Screen Saver (Schermbeveiliging) staan.