Artikel-ID : 00162996 / Laatst gewijzigd : 25/06/2018

Kan geen koppeling maken met de draadloze Bluetooth-apparaten

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Controleer het volgende.

1. Controleer hoe de apparaten die u gebruikt, worden gecombineerd.
2. Werk de Music center-app (SongPal) bij.
3. Wis de apparaatgegevens en probeer dan opnieuw te koppelen.
Gerelateerde informatie


1. Controleer hoe de apparaten die u gebruikt, worden gecombineerd.

Het is mogelijk dat er al een Bluetooth-verbinding is met een apparaat dat u niet wilde verbinden of dat de Bluetooth-verbinding niet correct is ingesteld.

Afbeelding

Als u met de hoofdtelefoon of luidsprekers meer dan één Bluetooth-apparaat gebruikt, kunt u mogelijk geen verbinding maken met het gewenste apparaat. Controleer hoe de apparaten die u gebruikt, worden gecombineerd.

 

Als u een NFC-compatibele hoofdtelefoon of luidsprekers, of een Bluetooth-apparaat gebruikt.

Raak het NFC-logo op het Bluetooth-apparaat opnieuw aan met de hoofdtelefoon of luidsprekers.
Zet het scherm van het mobiele apparaat uit.

      Afbeelding

Er is nu verbinding.


Als u een Android-apparaat gebruikt (als u niet weet of het apparaat NFC-compatibel is of niet).

Voer onderstaande verbindingsprocedure uit:

 1. Zet de luidsprekers of hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.

  OPMERKING: De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus verschilt per apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.
  • Bijvoorbeeld: Als u de aan-uitknop indrukt om de koppelingsmodus in te stellen.
   1. Zet de hoofdtelefoon of luidsprekers uit en wacht even terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt.
   2. Als het stroomlampje rood en blauw knippert, wordt de koppelingsmodus ingesteld.

 2. Voer een koppeling uit met het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
  OPMERKING: De bedieningsprocedure voor Android 6.0 wordt hieronder beschreven.


  1. Tik op de knop HOME.

   Afbeelding

  2. Tik op Settings (Instellingen).

   Afbeelding

  3. Tik op Bluetooth.

   Afbeelding

  4. Tik op de apparaatnaam die in de Bluetooth-items wordt weergegeven.

   Afbeelding

   OPMERKING: Als de apparaatnaam niet in de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie in.

   Afbeelding

   Als de koppeling is voltooid, wordt in de Bluetooth-apparaatnaam connected (verbonden) weergegeven.

   Afbeelding

   Er is nu verbinding.

Als u een iOS-apparaat gebruikt.

Voer onderstaande verbindingsprocedure uit:

 1. Zet de luidsprekers of hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.

  OPMERKING: De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus verschilt per apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.
  • Bijvoorbeeld: Als u de aan-uitknop indrukt om de koppelingsmodus in te stellen.
   1. Zet de hoofdtelefoon of luidsprekers uit en wacht even terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt.
   2. Als het stroomlampje rood en blauw knippert, wordt de koppelingsmodus ingesteld.

 2. Voer een koppeling uit met het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

  OPMERKING: De bedieningsprocedure voor iOS 10 wordt hieronder beschreven.

  1. Tik op Settings (Instellingen) in het startscherm.

   Afbeelding

  2. Tik op Bluetooth.

   Afbeelding

  3. Zet Bluetooth op ON (Aan).
  4. Tik op de apparaatnaam die in de Bluetooth-items wordt weergegeven.

   Afbeelding

   OPMERKING: Als de apparaatnaam niet in de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie in.

   Afbeelding

   Als de koppeling is voltooid, wordt Connected (Verbonden) weergegeven in de Bluetooth-apparaatnaam.

   Afbeelding

   Er is nu verbinding.

 

2. Werk de Music Center-app (SongPal) bij.

Indien Music Center (SongPal) op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd, dient u deze bij te werken naar de nieuwste versie.
Als u zich ergens bevindt waar u geen gebruik kunt maken van de nieuwste versie van Music Center (SongPal), kunt proberen om Music Center (SongPal) te verwijderen en opnieuw verbinding te maken.

 

3. Wis de apparaatgegevens en probeer dan opnieuw te koppelen.

Indien de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker op uw mobiele apparaat staan geregistreerd, volgt u de volgende procedure om deze gegevens te wissen. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over de bedieningsmethode.

Als u een Android-apparaat gebruikt
Als u een iOS-apparaat gebruikt

Als u een Android-apparaat gebruikt

 1. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker uit.
 2. Stel de Bluetooth-instellingen van uw Android-apparaat in op ON (Aan) en wis de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker.
 3. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker aan.
 4. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.
  Voor meer informatie raadpleegt u Stap 1.

Als u een iOS-apparaat gebruikt

 1. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker uit.
 2. Wis de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker die op uw iOS-apparaat staan geregistreerd.
  OPMERKING: De bedieningsprocedure voor iOS 10 wordt hieronder beschreven.
  1. Tik op Settings (Instellingen) in het startscherm.
  2. Tik op Bluetooth.
  3. Tik op het pictogramteken rechts van de hoofdtelefoon of luidspreker in de apparaatlijst.
   OPMERKING: Als de apparaatnaam niet in de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie in.
  4. Tik op Forget this Device (Vergeet dit apparaat) om de koppelingsmodus van het iOS-apparaat te activeren.
 3. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker aan.
 4. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit. Raadpleeg Stap 1 voor meer informatie.

 

Gerelateerde informatie

Ga voor meer informatie over een Bluetooth-verbinding met Walkman, hoofdtelefoon, computer of Soundbar naar: