Artikel-ID : 00107072 / Laatst gewijzigd : 30/01/2017Afdrukken

Een bericht "Turn the power off and on again" (Zet de camera uit en vervolgens weer aan) wordt weergegeven.

    Mogelijk heeft uw Cyber-shot-camera een storing wanneer een lens met kracht wordt bevestigd of indien een vreemd voorwerp in het lensmechanisme vast komt te zitten. Als dit gebeurt, wordt mogelijk een bericht Turn the power off and on again (Zet de camera uit en vervolgens weer aan) weergegeven.

    Zet in dat geval de camera uit en vervolgens weer aan om het probleem te verhelpen.

    OPMERKING: Als de foutmelding blijft verschijnen, reset  u de camera.

    Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.
    Neem contact met ons op voor meer hulp.