Artikel-ID : 00059985 / Laatst gewijzigd : 16/04/2019

Tablet S en P: de tablet start niet

Tablet S en P: de tablet start niet

  1. Verwijder alle aangesloten apparaten, zoals SIM- of SC-kaarten, USB-kabels of hoofdtelefoons.
  2. Controleer of de tablet aangesloten is op zijn stroomtoevoer.
  3. Controleer of de led van de lader brandt (de lader moet moet goed op het stopcontact aangesloten zijn).
  4. Controleer of het oplaadlampje op de tablet (tussen de aan/uit- en de volumeknop) AAN is.
  5. Als het oplaadlampje uit is, krijgt uw tablet geen stroom.
  6. Controleer of de connector goed op de tablet aangesloten is. Om dit te doen, ontkoppelt u de connector, verwijdert u eventuele stof of vuil en sluit u hem opnieuw aan.
  7. Controleer of de tablet rechtstreeks op de lader aangesloten is, gebruik voor deze test geen docking station.
  8. Controleer het groene lampje van de netadapter. Als het groene lampje niet brandt terwijl de adapter aangesloten is, moet u een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aansluiten en controleren of het stroom krijgt.
  9. Druk op de aan/uit-knop.

  Als dit uw probleem niet oplost:, moet u de tablet resetten .