Artikel-ID : 00059927 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

De camcorder start niet

De camcorder start niet

  Na het inschakelen duurt het enkele seconden voor uw camcorder klaar is om te filmen. Dit is geen defect. Stroomproblemen ontstaan meestal omdat de batterij niet volledig geladen is, vervangen moet worden of geen originele Sony-batterij is. De compatibiliteit van niet-originele componenten met uw camcorder is niet gegarandeerd. Zorg dat de batterijen van een erkende Sony-dealer komen.


  Controleer het volgende:

  • Uw camcorder wordt erg warm. Schakel de camcorder uit en
   laat hem op een koele plaats rusten.
  • De temperatuur van uw camcorder is zeer laag laag. Laat de stroom van de camcorder
   ingeschakeld. Schakel de camcorder uit en breng hem naar een warme plaats.
  • Laat hem even rusten en schakel hem dan in.
  • Als u de camcorder in een koude omgeving gebruikt, kan condensatie optreden wanneer hij in een warmere omgeving komt. Dit kan verhinderen dat de camcorder normaal werkt. Als u de camcorder buiten hebt gebruikt, moet u hem enkele uren op kamertemperatuur laten rusten tot de condensatie verdwenen is.
  • Laad de batterij volledig op.

  Bij sommige modellen kunt u instellen of de camera wordt ingeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt geopend. Als de camera niet wordt ingeschakeld door het lcd-scherm te openen, kunt u hem inschakelen door op de aan/uitknop te drukken.
  aan/uitknop van de camcorder
  Controleer de volgende punten bij de lcd-instelling:

  1. Algemene instellingen
  2. Aan/uitinstellingen
  3. Power on by LCD (Inschakelen met lcd): Aan of uit

  inschakelen met lcd

  aan/uitinstelling van de camcorder

  Controleer de led van de lader of van de camcorder om na te gaan of de batterij goed wordt opgeladen.
  led van de camcorder

  Als de led tijdens het laden van de batterij knippers, moet u het volgende controleren:
  Kijk of de batterij goed in de lader/camcorder is geplaatst.
  De contacten van de batterij of de lader/camcorder zijn waarschijnlijk vuil, zodat de batterij niet wordt geladen. Maak ze indien nodig schoon met een droge microvezeldoek.  
  Als de batterij erg warm of erg koud is, kan ze misschien niet worden geladen. Wacht tot de batterij een normale temperatuur heeft.

  Als het probleem nog altijd optreedt, neemt u de stekker van de lichtnetadapter uit het stopcontact en raadpleegt u uw Sony-dealer. Het is mogelijk dat de batterij beschadigd is.

  Als de led niet brandt, moet u het volgende controleren:
  Kijk of de batterij goed in de lader/camcorder is geplaatst. Als de batterij in de camera wordt geladen, moet u het lcd-scherm sluiten.
  De stekker van de lichtnetadapter steekt niet in het stopcontact.
  De metalen contacten van de batterij of de lader/camcorder zijn waarschijnlijk vuil, zodat de batterij niet wordt geladen. Maak ze indien nodig schoon met een droge microvezeldoek.

  batterijcontacten

  De contacten van de batterij zijn meestal goed beschermd tegen stof en vuil. U kunt met een stukje papier (bv. een visitekaartje) tussen de strips van de batterijcontacten vegen.
  schoon batterijcontact
  Als de led van de lader of de camcorder brandt zonder te knipperen, wordt de batterij of de camcorder normaal opgeladen.
  Laat de camcorder volledig opladen, tot de led dooft. Dit kan enkele uren duren.