Artikel-ID : 00067903 / Laatst gewijzigd : 23/01/2014

Het geluidsvolume is laag wanneer ik met de interne microfoon opneem. Kan ik de gevoeligheid van het geluid verhogen?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

U kunt de gevoeligheid van de interne microfoon als volgt verhogen.

  1. Ga naar het menu Audio (Geluid).
  2. Selecteer Audio Input (Geluidsinvoer).
  3. Selecteer INT MIC Sensitivity (Gevoeligheid interne microfoon).
  4. Selecteer High (Hoog).