Artikel-ID : 00136858 / Laatst gewijzigd : 08/07/2020Afdrukken

Het geluid wordt vervormd wanneer een externe microfoon wordt gebruikt.

    Om deze vervorming op te lossen, zet u de schakelaar AUDIO LEVEL (Audioniveau) op MAN. (Handmatig). Vervolgens gebruikt u de knop CH1/CH2 om het ingangsvolume lager te zetten.

    Indien de vervorming zich blijft voordoen nadat u het ingangsvolume hebt aangepast, wijzigt u de instelling INPUT1 Reference (Referentie ingang 1) of INPUT2 Reference (Referentie ingang 2) in het menu Audio naar -40dB.