Artikel-ID : 00137142 / Laatst gewijzigd : 04/01/2016Afdrukken

Films met uitvoer via de HDMI-verbinding worden afgespeeld in HD- in plaats van 4K-indeling

    Dit doet zich voor wanneer de optie Video Format (Video-indeling) in het menu is ingesteld op 1920 x 1080. In dat geval worden films opgenomen en afgespeeld in HD in plaats van 4K. Volg de onderstaande stappen om 3840 x 2160 voor opnemen en afspelen in 4K te selecteren.

    Open het menu System (Systeem)

    • Selecteer Rec Format (Opname-indeling)
    • Selecteer Video Format (Video-indeling)
    • Selecteer 3840 x 2160