Artikel-ID : 00055983 / Laatst gewijzigd : 15/11/2013

Geen beeld wanneer ik de BD-speler op mijn tv aansluit

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Ga als volgt te werk.

  1. Zet de Output Video Resolution (Video-uitvoerresolutie) op de laagste resolutie door de knop STOP van de speler langer dan 10 seconden ingedrukt te houden.
  2. Wijzig de instelling Deep Color in OFF in het menu Scherminstellingen > HDMI Deep Color Output (HDMI Deep Color uitvoer).
  3. Kies om het even welke resolutie in het menu Scherminstellingen > Output Video Resolution (Video-uitvoerresolutie).