Artikel-ID : 00137543 / Laatst gewijzigd : 04/01/2016

Welke gevoeligheid wordt in BULB-modus gebruikt als ISO op AUTO staat?

    In de BULB-modus en met ISO op AUTO gebruikt de camera automatisch de waarde die is ingesteld bij ISO AUTO Minimum om de gevoeligheid in te stellen.

    Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor standaardinstellingen.