Artikel-ID : 00140803 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Screen Mirroring (Scherm spiegelen) uitvoeren met NFC-technologie.

  Door een smartphone(*) die one-touch mirroring ondersteunt tegen het N-teken op het apparaat te houden, kunt u draadloos het scherm van uw smartphone spiegelen op een tv met een groot scherm.

  * Alhoewel in de beschrijvingen alleen smartphones worden genoemd, geldt de beschrijving ook voor tablets en andere compatibele apparaten.

  1. Druk op de afstandsbediening op MIRRORING.
  2. Houd de smartphone in de buurt van het N-teken op het apparaat, totdat de smartphone trilt of een kort geluid afspeelt.

   Wanneer de smartphone met het apparaat is verbonden, wordt het scherm van de smartphone op de tv weergegeven.

  Spiegelen afsluiten

  Druk op de afstandsbediening op HOME, RETURN of FUNCTION.

  Opmerking

  • Voor een verbinding met een smartphone moet het vergrendelscherm worden ontgrendeld voordat u de apparaten tegen elkaar houdt.
  • Voor de locatie van de NFC-detectiezone op het apparaat dat compatibel is met one-touch mirroring, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het compatibele apparaat.
  • Indien het apparaat het compatibele apparaat niet kan herkennen, probeert u de apparaten een paar keer tegen elkaar te houden.
  • U kunt geen toegang krijgen tot andere netwerken tijdens het spiegelen.
  • De beeld- en geluidskwaliteit kan soms verslechteren door storing van een ander netwerk.

  Tip

  • Tijdens spiegelen kunt u het geluidsveld van uw voorkeur selecteren door op de geluidsveldknoppen te drukken. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing.