Artikel-ID : 00070248 / Laatst gewijzigd : 25/02/2014

Hoe schakel ik de stroom in/uit?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Om de stroom in te schakelen

Houd de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt.

Uitschakelen

1. Zorg dat het toestel in de modus PAUSE staat.

Opmerking: Als u tijdens het afspelen of tijdens FM-ontvangst de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt houdt, wordt de functie HOLD ingeschakeld.

2. Houd de knop OPTION/PWR/HOLD ingedrukt.

3. [POWER OFF] wordt weergegeven. De speler gaat in stand-bymodus en het scherm wordt uitgeschakeld.