Artikel-ID : 00077545 / Laatst gewijzigd : 11/04/2019

Hoe schakel ik de ledverlichting van de tv uit?

    1. Druk op de afstandsbediening op de toets HOME.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer General Settings (Algemene instellingen).
    4. Selecteer Illumination LED (Ledverlichting).
    5. Kies OFF (Uit) om de ledverlichting van de televisie uit te schakelen.