Artikel-ID : 00077568 / Laatst gewijzigd : 21/10/2020Afdrukken

Error: Information of the computer where data is to be saved is not set to the device (Fout: Informatie van de computer waar de gegevens moeten worden opgeslagen is niet ingesteld op het apparaat).

  Dit bericht verschijnt op de camera als hij niet op de computer aangesloten is geweest om tijdens de eerste instelling de draadloze functie te activeren. Hij moet eerst worden ingesteld met PlayMemories Home om de draadloze instellingen in te schakelen alvorens een draadloze overdracht wordt begonnen.

  Voer de onderstaande stappen uit.

  1. Schakel de camera uit.
  2. Start PlayMemories Home op de computer.
  3. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
  4. Schakel de camera in. 

  OPMERKING: PlayMemories Home registreert de camera en detecteert zijn draadloze functie.