Artikel-ID : 00070869 / Laatst gewijzigd : 06/03/2014Afdrukken

Wat is het verschil tussen de 3D modussen 'Auto 1' en 'Auto 2'?

    Auto 1: Uw tv zal automatisch naar de 3D modus schakelen als het signaal (een uitzending of externe input) informatie voor 3D inhoud bevat. Als dat niet het geval is, blijft uw tv in de 2D modus.

    Auto 2: Als het signaal geen informatie voor 3D inhoud bevat, analyseert uw tv het beeld op 3D informatie en schakelt hij automatisch naar de weergavemodus 3D 'naast elkaar' of 'boven-onder'. De overgang duurt enkele ogenblikken en het scherm is dan even zwart. Als informatie voor 3D inhoud beschikbaar is, zal uw tv zich op dezelfde manier gedragen als in de 3D modus Auto 1.

    Opmerking:De modus Auto 2 werkt alleen met de volgende input: Digitale TV, HDMI, USB (alleen video), HDD-opnamen(Brede modus: Volledig)