Artikel-ID : 00071356 / Laatst gewijzigd : 27/06/2017Afdrukken

Kan mijn tv automatisch naar de 3D modus schakelen als er een 3D signaal beschikbaar is?

    Ja, dat kan. Kies een van de onderstaande opties 'Auto' onder de instelling Auto 3D.

    1. Auto 1: Uw tv zal automatisch naar de 3D modus schakelen als het signaal (een uitzending of externe input) informatie voor 3D inhoud bevat. Als dat niet het geval is, blijft uw tv in de 2D modus.
    2. Auto 2: Als het signaal geen informatie voor 3D inhoud bevat, analyseert uw tv het beeld op 3D informatie en schakelt hij automatisch naar de weergavemodus 3D 'naast elkaar' of 'boven-onder'. De overgang duurt enkele ogenblikken en het scherm is dan even zwart. Als informatie voor 3D inhoud beschikbaar is, zal uw tv zich op dezelfde manier gedragen als in de 3D modus Auto 1.

    Opmerking:De modus Auto 2 werkt alleen met de volgende input: Digitale TV, HDMI, USB (alleen video), HDD-opnamen (Brede modus: Volledig)