Artikel-ID : 00075953 / Laatst gewijzigd : 14/04/2017Afdrukken

Wanneer een film wordt opgenomen met My Voice Canceling ingesteld op On (Aan), daalt ook het volume van andere geluiden dan de stem van de persoon die de video opneemt.

    Als een zeer luid geluid wordt gedetecteerd tijdens het opnemen van een film, kan dat foutief worden herkend als de stem van de persoon die de film opneemt.

    Stel My Voice Canceling in op Off (Uit) als je het stemvolume van de persoon die de film opneemt niet wilt verlagen.