Artikel-ID : 00081046 / Laatst gewijzigd : 05/05/2017

Kan ik de camera bedienen terwijl ik de USB-verbinding gebruik?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Je kunt de camera niet bedienen terwijl je de USB-verbinding gebruikt. Koppel de camera los van het apparaat om hem te bedienen.

WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Koppel de camera niet los wanneer het toegangslampje brandt. De overgebrachte of op de geheugenkaart opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken.