Artikel-ID : 00137083 / Laatst gewijzigd : 21/10/2020Afdrukken

Kan ik de informatie over netwerkinstellingen wissen?

  De informatie over netwerkinstellingen kan worden verwijderd.
  Reset de informatie door de onderstaande procedure te doorlopen.

  WAARSCHUWING:Gegevens kunnen verloren gaan. Door te resetten worden alle instellingen gewist die op de camera zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk om elk item afzonderlijk te wissen.

  • FDR-X1000V, HDR-AS200V, HDR-AS100V

   1. Druk op de knop NEXT om SETUP (Instellingen) weer te geven en druk vervolgens op de knop ENTER.
   2. Druk op de knop NEXT om CONFG (Configuratie) weer te geven en druk vervolgens op de knop ENTER.
   3. Druk op de knop NEXT om RESET weer te geven en druk vervolgens op de knop ENTER.
   4. Druk op de knop ENTER om SURE? (Weet u het zeker?) weer te geven terwijl OK wordt weergegeven. Druk vervolgens nogmaals op de knop ENTER.
    De camera start automatisch opnieuw op wanneer het resetten is voltooid.
  • 
  • HDR-AZ1

   1. Zet de camera aan.
   2. Druk met een dun puntig voorwerp op de knop RESET, bijvoorbeeld met een speld.

  HDRAZ_Reset_Button

  OPMERKING: Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, wordt aanbevolen om de instellingen de resetten voordat u deze camera weggooit. Deze camera bewaart namelijk gegevens over de netwerkinstellingen van uw telefoon of tablet.