Artikel-ID : 00076992 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Moet ik bij het maken van foto's met lange belichtingstijd voorzorgen nemen in verband met het externe licht op de camera?

    In normale omstandigheden zijn geen bijzondere voorzorgen nodig, ook niet wanneer je foto's met een lange belichtingstijd maakt.

    Maar in specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer je in een omgeving met fel licht foto's met een lange belichtingstijd maakt, kan het omgevingslicht de camera beïnvloeden.

    Bij het maken van foto's met een lange belichtingstijd in een lichte omgeving zullen algemeen aanbevolen methoden, zoals het bedekken van de lensvatting met een donkere doek, het effect van het omgevingslicht verminderen.