Artikel-ID : 00077301 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

Waarom toont de app TV SideView het toetsenbord niet?

    Om het softwaretoetsenbord weer te geven, tik je op het pictogram Software Keyboard (Softwaretoetsenbord) in de hoek rechts boven van het Remote Control Panel (Configuratiescherm afstandbediening).

    Opmerking: Je vindt het pictogram Remote Control Panel (Configuratiescherm afstandsbediening) rechts onder op het scherm.