Artikel-ID : 00077314 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

Wat is het verschil tussen 'Full' (Volledig) en 'Normal' (Normaal) voor Auto Tuning (Automatisch afstemmen)?

    Normal (Normaal): De beschikbare kanalen worden om de beurt gescand volgens een vooraf ingestelde tabel voor de toewijzing van de kanalen, die afhangt van je land/regio. Dat is de standaardinstelling.

    Full (Volledig): Alle frequenties worden gescand, beginnend bij de laagste frequentie (los van je land/regio). Het scannen duurt langer, maar zal kanalen vinden als je met de instelling  Normal (Normaal) geen of niet alle beschikbare kanalen vindt.