Artikel-ID : 00128599 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Screen Mirroring uitvoeren via NFC

    BELANGRIJK: U kunt de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) met behulp van NFC uitvoeren tussen een Blu-ray-thuisbioscoopsysteem of AV-ontvanger en een mobiele telefoon als het mobiele apparaat compatibel is met de Miracast-technologie. Raadpleeg de handleiding bij het mobiele apparaat voor informatie over Miracast-compatibiliteit en de locatie van de NFC-detectiezone.

    1. Druk op de toets MIRRORING op de afstandsbediening van het Blu-ray-thuisbioscoopsysteem of de AV-ontvanger.
    2. Houd het mobiele apparaat in de buurt van het N-logo png65856.png op de hoofdeenheid totdat het mobiele apparaat trilt.
    3. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het scherm van het mobiele apparaat op het tv-scherm.