Artikel-ID : 00096095 / Laatst gewijzigd : 22/01/2019Afdrukken

Afbeeldingen die niet worden opgeslagen in de map DCIM worden niet weergegeven in de rubriek Discover Photo.

    Wanneer een geheugenkaart in een camera wordt ingebracht, wordt door de camera een map met de naam DCIM aangemaakt, waarin alle foto's worden opgeslagen. Deze tv leest alleen foto's die zijn opgeslagen in de map DCIM. Om er zeker van te zijn dat de foto's juist worden weergegeven, kopieer je de map DCIM eerst naar de bovenliggende map van het USB-apparaat en sla de foto's daarin op voordat je de camera aansluit op de tv en de map Discover Photo opent.