Artikel-ID : 00079549 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

Het schermbeeld van de BRAVIA is soms onstabiel wanneer ik Screen Mirroring gebruik met Xperia

    Dat kan gebeuren wanneer de Wi-Fi- antenne in Xperia is geblokkeerd door je hand of een ander voorwerp. Om het beeld te verbeteren, moet je zorgen dat je de Xperia niet bedekt/blokkeert.

    Raadpleeg de handleiding van de Xperia voor meer informatie over de locatie van de antenne.

    Opmerking: Daarnaast kan de videokwaliteit minder goed zijn als gevolg van omgevingsstoringen.