Artikel-ID : 00079820 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

Wat is Band Setting in Screen Mirroring of Wi-Fi Direct?

    Band Setting is de configuratie van de verbindingsfrequentie die wordt bepaald door Wi-Fi Standard.

    Opmerking: De standaardwaarde is CH11. Wijzig deze waarde enkel als de verbindingskwaliteit niet goed is. De aanbevolen kanalen zijn CH1, CH6 of CH11.