Artikel-ID : 00080303 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Het BRAVIA Sync-promotiescherm wordt getoond nadat je op de knop Sync Menu drukt.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het BRAVIA Sync-promotiescherm wordt getoond in de volgende gevallen:

  • De modus BRAVIA Sync Control is ingesteld op Off (Uit).
  • Er is geen aangesloten apparaat dat Consumer Electronics Control (CEC) of Mobile High-Definition Link (MHL) ondersteunt via een HDMI-kabel.

Dat is normaal. Om dit te voorkomen, sluit je een product aan met HDMI CEC of MHL en schakel je BRAVIA Sync Control in op On (Aan).

Promotiescherm Bravia sync