Artikel-ID : 00080314 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

Waar vind ik de instellingen van de verlichtingsled?

  Er zijn twee manieren om de instellingen van de verlichtingsled te vinden:
  1. Druk op de toets Home op de afstandsbediening en selecteerSettingsSystem SettingsGeneral Set-upIllumination LED (Instellingen, Systeeminstellingen, Algemene instellingen, Verlichtingsled)
  2. Je vindt de instelling ook in het menu Options (Opties). Druk op de toets Options (Opties) op de afstandsbediening en selecteer Illumination LED  (Verlichtingsled).

  Selecteer de modus die het beste is afgestemd op je behoeften.

  • Demo Mode (Demofunctie), de verlichtingsled  knippert cyaan (blauwgroen) terwijl de tv is ingeschakeld. 
  • Auto brightness (Automatische helderheid) optimaliseert de helderheid van de verlichtingsled op basis van het omgevingslicht.
  • Dark (Donker), als je Auto brightness te helder vindt.
  • Simple response (Eenvoudige reactie), de verlichtingsled licht op als reactie op de afstandsbediening. Hij zal niet oplichten om de timer, de timer-opname of de reminder weer te geven.
  • Off (Uit), de verlichtingsled zal niet oplichten tijdens het normale gebruik.