Artikel-ID : 00080324 / Laatst gewijzigd : 06/05/2014Afdrukken

De cyaankleurige (blauwgroene) led knippert voortdurend. Hoe kan ik dat stoppen?

  Je kunt het knipperen van de verlichtingsled stoppen door de instellingen van de ledmodus te veranderen van de Demo Mode (Demofunctie) naar een andere modus.

  Druk op de toets Options (Opties) op de afstandsbediening en selecteer Illumination LED (Verlichtingsled) en selecteer de gewenste modus.

  • Auto brightness (Automatische helderheid) optimaliseert de helderheid van de verlichtingsled op basis van het omgevingslicht.
  • Dark (Donker), als je Auto brightness te helder vindt.
  • Simple response (Eenvoudige reactie), de verlichtingsled licht op als reactie op de afstandsbediening. Hij zal niet oplichten om de timer, de timer-opname of de reminder weer te geven.
  • Off (Uit), de verlichtingsled zal niet oplichten tijdens het normale gebruik