Artikel-ID : 00156693 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het audiosysteem of de draagbare speakers worden na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

  BELANGRIJK: Dit artikel heeft alleen betrekking op specifieke producten en/of besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte Relevante producten en Categorieën aan het eind van dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Wanneer het apparaat niet in gebruik is, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

  • Bij gebruik van de SRS-X33, SRS-X55, SRS-XB3 en de SRS-XB2:

   Wanneer er een kabel wordt aangesloten op de AUDIO IN-poort voor invoer van audio, wordt de stroom mogelijk na 15 minuten uitgeschakeld (functie voor automatisch uitschakelen). Omdat deze functie werkt wanneer het invoerniveau van de audio laag is, zet u het afspeelapparaat (Walkman, iPod enzovoort) luider en regelt u het volume met de speaker.
    
  • Als u een ander product gebruikt:

   Wanneer het afspelen circa 15 minuten is gestopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

  Als u de volgende producten gebruikt, kunt u de automatische stand-by (Auto Standby) in- of uitschakelen. Volg de onderstaande stappen om de functie automatische stand-by (Auto Standby) uit te schakelen.

  • Bij gebruik van de CAS-1

   Zet de schakelaar AUTO STANDBY aan de achterkant van het apparaat op OFF (Uit).

  • Als u gebruikmaakt van de SRS-X7, SRS-X9, SRS-X77, SRS-X88, SRS-X99, SRS-HG1, SRS-ZR7 of SRS-ZR5:
   1. Tik op het pictogram van de Music Center-toepassing (SongPal) Pictogram Music Centerop uw mobiele apparaat. 
   2. Tik op een audioapparaat in het scherm Speaker & Group (Luidspreker en groep).
    Speaker and Group
   3. Tik op het pictogram Settings (Instellingen) in het scherm audio device (audioapparaat).
    Settings (Instellingen)
   4. Selecteer Power Option (Stroomoptie).
    Power Option
   5. Schakel Auto Standby (automatische stand-by) uit.
    Auto Standby
  • Bij gebruik van de SRS-XB3, SRS-XB2
  1. Sluit de speaker aan op de netadapter en schakel de stroom uit.
  2. Houd de knoppen + en – ten minste vijf seconden tegelijkertijd ingedrukt.
   Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen wordt uitgeschakeld, knippert het witte lampje Afbeelding (BLUETOOTH) drie keer.
   Wanneer de functie wordt ingeschakeld, knippert het witte lampje Afbeelding (BLUETOOTH) twee keer.

  OPMERKING: Als de levensduur sterk afneemt, kan service nodig zijn.